Podaci koji se prikazuju na sajtu, u realnom vremenu, nijesu prošli kontrolu i mogu sadržati pogrešne vrijednosti koje nastaju zbog greške instrumenta, kvarova ili fizičkog oštećenja. Takođe, podaci mogu kasniti zbog problema u radu sistema za prenos podataka.

Posljednji vodostaj (cm) i temp. vode

Stanica Pridvorica trenutno nije u funkciji.