Najsvježiji podaci:
Stanica DatumTermin T °C RR (mm)Vjetar (m/s) / Udar
Pojašnjenja
Podaci sa glavnih stanica stižu svakih 10, sa klimatoloških svakih 15 minuta, a sa padavinskih na sat
T °C : Srednja 10 ili 15-minutna temperatura
RR (mm): Kolicina 10 ili 15-minutnih padavina
Vjetar (m/s)/ Max : Srednja 10-minutna brzina / Najjači udar
Smjer : Sjever Istok Jug Zapad