Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za januar 2021. godine

Karakteristika mjeseca: temperatura vazduha se prema raspodjeli percentila kretala u kategoriji normalno, toplo i vrlo toplo; količina padavina se prema raspodjeli percentila kretala u kategoriji normalno, kišno, vrlo kišno i ekstremno kišno.

 
  • Srednja temperatura vazduha se kretala od - 2.4oC na Žabljaku do 10.1oC u Baru, u Podgorici je bilo 7.6oC, što je za 2.2oC viša temperatura od klimatske normale.
    Odstupanja temperature vazduha od klimatske normale su bila pozitivna i kretala su se od 0.2oC u Herceg Novom do 3.4oC u Pljevljima.


Raspodjela percentila temperature vazduha

 


Raspodjela percentila količine padavina
 
  • Količina padavina se kretala od 139 lit/m2 u Pljevljima do 844 lit/m2 na Cetinju, u Podgorici je palo 434 lit/m2 kiše. Ostvarenost količine padavina u odnosu na klimatsku normalu se kretala od 133 % u Herceg Novom do 351 % u Beranama, u Podgorici 227 %.
    Na skali najvećih vrijednosti januar 2021. godine je bio na prvom mjestu u Podgorici, Kolašinu, Bijelom Polju, Beranama i u Rožajama, drugi po redu u Nikšiću, a u ostalim gradovima u deset najkišnijih godina.
    Maksimalna visina sniježnog pokrivača od 124 cm zabilježena je 27. januara na Žabljaku.
    U tabeli su prikazane vrijednosti mjesečne količine padavina za januar 2021. kao i dosadašnje najviše vrijednosti i godina kada su registrovane.

Stanica
Količina padavina za januar 2021.
Prethodni maksimum
Podgorica
434.4
410.5 (2014.)
Nikšić
470.0
495.1 (2009.)
Pljevlja
138.7
161.2 (1968.)
Ulcinj
313.2
334.3 (2013.)
Kolašin
567.9
533.0 (1987.)
Žabljak
227.9
299.5 (2003.)
Bijelo Polje
213.5
206.2 (2003.)
Berane
292.0
200.9 (2003.)
Rožaje
205.0
143.9 (1987.)
Micev Slavica,dipl.met.