Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za april 2023. godine

Karakteristika mjeseca: temperatura vazduha prema raspodjeli percentila pripada kategorijama hladno i normalno; količina padavina prema raspodjeli percentila pripada kategoriji sušno, normalno, kišno i ekstremno kišno (područje Rožaja).

 

Srednja temperatura vazduha se kretala od 3.4 oC na Žabljaku do 14.7 oC u Budvi, u Podgorici 14.6 oC što je za 0.7 oC niža temperatura vazduha od referentne klimatske normale 1991-2020.god. Odstupanja temperature vazduha od klimatske normale su bila negativna i kretala su se od - 0.2 oC u Baru do -1.7 oC u Bijelom Polju i Rožajama.
Raspodjela percentila temperature vazduha

 


Raspodjela percentila količine padavina
 

  • Količina padavina se kretala od 51 lit/m2 u Ulcinju do 189 lit/m2 na Cetinju, u Podgorici je palo 123 lit/m2, što čini 90 % od klimatske normale za april.

    Ostvarenost količine padavina u odnosu na klimatsku normalu 1991-2020., se kretala od 49 % u Nikšiću do 196 % u Rožajama.
    Maksimalna visina sniježnog pokrivača od 20 cm izmjerena je 15.aprila na Žabljaku.