Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za zimu 2022/23

Karakteristika sezone: : temperatura vazduha se prema raspodjeli percentila kretala u kategoriji toplo i vrlo toplo; količina padavina se prema raspodjeli percentila kretala u kategoriji normalno, kišno i vrlo kišno.

 
  • Srednja temperatura vazduha se kretala od 0.5 oC na Žabljaku do 12 oC u Budvi, u Podgorici je bilo 9.4 oC što je za 2 oC toplije od klimatske normale. Odstupanja temperature vazduha u odnosu na klimatsku normalu 1991 - 2020.god.su bila pozitivna i kretala su se od 1.1 oC u Herceg Novom do 3.8 oC u Rožajama.


Raspodjela percentila temperature vazduha

 


Raspodjela percentila količine padavina
 
  • Ukupna količina padavina se kretala od 282 lit/m2 u Bijelom Polju do 1648 lit/m2 na Cetinju, u Podgorici je palo 731 lit/m2 kiše što je za 31 % veća količina padavina od klimatske normale za zimu.
    Ostvarenost količine padavina u odnosu na klimatsku normalu 1991-2020.god. se kretala od 99 % u Ulcinju do 169 % na Žabljaku.

    Maksimalna visina sniježnog pokrivača od 100 cm izmjerana je na Žabljaku 6. februara.