Srednje vrijednosti (1961-1990)
Herceg Novi - godišnji prosjek
Relativna vlažnost (%)
71
Horizontalna vidljivost (km)
18.7
Oblačnost
4.8
Pritisak (mb)
1011.1
Količina padavina (mm)
1937.3
Temperatura vazduha (oC)
15.7
Trajanje sijanja sunca (h)
2418
Srednja minimalna temperatura (oC)
11.7
Srednja maksimalna temperatura (oC)
20.4
Napon vodene pare (mb)
13.5
Broj dana sa padavinama
129
Broj letnjih dana
111
Broj tropskih dana
32
Broj tropskih noći
32
Broj mraznih dana
5
Broj ledenih dana
0