BAR: 42.11 N, 19.10 E, 6 m
Visina u modelu: 306 m
  Ponedjeljak Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 23.5 21.6 22.7 22.0 23.9
Tmax 27.8 27.4 28.2 26.7 25.9
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.8 0.0 0.0 0.0 1.1
66. 60. 59. 61. 54.
06 0.3 0.0 0.0 0.0 2.8
58. 55. 55. 58. 62.
09 0.2 0.0 0.0 0.0 1.5
57. 49. 47. 55. 67.
12 1.8 0.0 0.0 0.0 2.5
65. 51. 51. 57. 62.
15 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
58. 58. 52. 56. 68.
18 1.3 0.0 0.2 0.2 0.0
60. 62. 56. 61. 54.
21 0.2 0.0 0.7 1.4 0.1
61. 53. 53. 51. 56.
24 0.0 0.0 0.6 1.1 0.8
61. 63. 61. 50. 57.
  20.08.2018. 21.08.2018. 22.08.2018. 23.08.2018. 24.08.2018.