HERCEGNOVI: 42.46 N, 18.48 E, 60 m
Visina u modelu: 182 m
  Ponedjeljak Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 26.1 25.6 25.7 25.1 24.7
Tmax 28.1 26.9 27.7 27.9 27.1
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49. 58. 45. 55. 48.
06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. 59. 55. 61. 56.
09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47. 60. 49. 58. 56.
12 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
61. 65. 63. 70. 55.
15 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0
58. 71. 61. 74. 74.
18 0.5 0.9 0.6 0.6 0.0
62. 67. 58. 55. 68.
21 0.2 1.1 1.0 0.3 0.0
56. 56. 53. 53. 65.
24 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
50. 50. 52. 45. 61.
  20.08.2018. 21.08.2018. 22.08.2018. 23.08.2018. 24.08.2018.