Author Topic: Propozicije  (Read 8083 times)

Offline Admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 3712
Propozicije
« on: October 01, 2010, 17:14:14 »
Krajem oktobra 2011. počeće Četvrto otvoreno prvenstvo u Crne Gore u prognozi vremena. Prethodna tri takmičenja i diskusije na forumu HMZ i forumima ljubitelja meteorologije u Srbiji i Hrvatskoj potvrdili su da je veliki broj onih koji prate vremenska dešavanja i koji koristeći podatke i materijal sa interneta i/ili neke svoje metode misle da mogu sa uspjehom prognozirati vrijednosti meteoroloških parametara.

Ko može da se takmiči?
Svi ste dobrodošli. Dakle, nema ograničenja vezanih za profesiju, mjesto prebivališta,...Naravno, administrator takmičenja neće učestvovati, već će se praviti pametan i čuditi se vašim promašajima.  :11:

Kako se prijaviti za takmičenje?
Poslati e-mail na adresu webmaster@meteo.co.me (Subject: Takmičenje) u kojem će stajati ime pod kojim ćete se takmičiti, kao i lozinka (4 do 6 slova ili brojeva) koja će poslužiti kao dokaz o identitetu, ukoliko budete osvajač neke od nagrada. Ujedno spriječiće druge da pokušaju slati prognozu u vaše ime.
Na kraju, posaljite Vaše ime i prezime i adresu (obavezno), broj telefona, starosnu dob i zanimanje (ukoliko nemate ništa protiv da eventualno budete gost u programu Televizije Vijesti, medijskom sponzoru takmičenja).
Napominjem da ni u jednoj prilici neće biti korišteni ili vidljivi vaše ime, prezime, i telefonski broj. Uvijek bi nastupali pod vašim takmičarskim imenom.
Članovi ovog foruma se mogu prijaviti i korišćenjem opcije "My messages" na samom forumu.

Kada počinje takmičenje?
Prvi dan za koji treba dati prognozu je četvrtak, 27.10.2011. Prognoza se mora poslati e-mailom na adresu webmaster@meteo.co.me najkasnije u utorak (dva dana ranije) 25.10.2011. do ponoći (utorak na srijedu) po lokalnom vremenu. U polje subject unesite Takmicari_5_[ime pod kojim se takmicite]. Ne zaboravite da upišete vašu lozinku radi izbjegavanja mogućnosti da neko zloupotrijebi vaše takmičarsko ime.
Ukoliko ste član foruma HMZ-a, vaše prognoze možete polati kao privatnu poruku Adminu.
Prvi zadatak (odnosno gradovi za koje je potrebno uraditi prognozu) biće postavljen najkasnije 20.10.2011.

Koliko traje takmičenje ?
Takmičenje će imati 15 kola podijeljenih u 3 ciklusa (ciklus ima 5 kola). Kompletno takmičenje će se završiti januara krajem 2012.

Šta se prognozira?
A. Prognozira se maksimalna terminska temperatura za zadati dan za tri grada u Crnoj Gori. U obzir se uzimaju temperature izmjerene u intervalu od 06UTC do 18UTC, odnosno po lokalnom vremenu od 08 do 20 časova, a u periodu zimskog računanja vremena od 07 do 19 časova. Prognoza se daje u desetim djelovima stepenima (jedna decimala)

B. Drugi parametar koji se prognozira je količina padavina u istom terminu, dakle od 06UTC do 18UTC.
Količine padavina se prognoziraju koristeći sledeći ključ:

Code: [Select]
Šifra     Količina padavina (l/m2)
0          manje od 0.1
1          0.1 do 5.0
2          5.1 do 15.0
3          15.1 do 30.0
4          30.1 do 50.0
5          više od 50.0


C. Treći parametar koji se prognozira je zbirna brzina vjetra* u zadatom terminu.
* Zbirna brzina vjetra se dobija sabiranjem brzina vjetra u tri zadata grada. Na primjer, zadatak je prognozirati zbirnu brzinu vjetra u Ulcinju, Baru i H.Novom u 12 UTC. Ako u Ulcinju bude izmjereno 6m/s, Baru 9m/s, a H.Novom 2m/s ukupna brzina bice 17. Vi, dakle, treba da prognozirate ukupnu brzinu nezavisno od smjera i vrijednosti po gradovima pojedinačno.

D. Četvrti parametar koji se prognozira je najniža temperatura u CG (na devet glavnih stanica) u 06 UTC za traženi dan, a prognozira se u desetim djelovima stepena.

E. Peti parametar koji se prognozira je visina sniježnog pokrivača na Žabljaku u 06 UTC za traženi dan, a prognozira se u centimetrima.

Kako izgleda prognoza?
Prognoza treba da sadrži ime grada (prva tri slova), maksimalnu terminsku temperaturu (u desetim djelovima stepena), prognozu količine padavina (šifra), zbirnu brzinu vjetra u m/s u tri grada u 12 UTC, minimalnu izmjerenu temperaturu u nekom od 8 crnogorskih gradova u 06 UTC i visinu sniježnog pokrivača na Žabljaku u 06 UTC.

Evo jedan primjer kako bi prognoza izgledala u e-mailu ili privatnoj poruci putem foruma:

POD 25.2 1
BAR 22.9 2
ZAB 11.3 0
Vjetar (Pg+Br+Zb) 13
Tmin -1.2
SnZ 54

Takmičarsko ime: Mađo, Lozinka: f2511

Napomena
Zbog problema koji se s vremena na vrijeme javljaju na mail serveru HMZCG
preporučujem slanje prognoza korišćenjem opcije MY MESSAGES na ovom forumuNagrade

Opis postignućaI ciklusII ciklusUKUPNO
Pobjednik takmičenja
100
Drugoplasirani
50
Trećeplasirani
50
Pobjednikciklusa
50
50
Pobjednik kola sa najnižom srednjom ocjenom
50
50
Najubjedljiviji pobjednik u nekom kolu
50
50
Najmanja ukupna greška Tmax u nekom od kola
50
50
Najbolji prognozer Tmin*
50


*Prvo se gleda ko ima najviše bodova skupljenih na račun prognoza Tmin, a kad imamo više takmičara sa istim brojem bodova onda gledamo manju ukupnu grešku (u stepenima). Takmičaru koji je preskočio neko kolo računa se da je napravio grešku od 3.5 stepeni.

Obavezno pročitajte i proučite sistem bodovanja.
 
BODOVANJE

« Last Edit: October 20, 2011, 00:44:57 by Admin »