Sastanci, simpozijumi, savjetovanja...

Page | 1 | 2 | All

IPCC-42
59 godina HMZCG
BALWOIS-2010-1
BALWOIS-2010-2
BALWOIS-2010-3
HHI-HMZCG
Saradnja UNDP i HMZCG
Potpisivanje ugovora sa ECMWF
Delegacija HMZCG na sastanku u Istanbulu
Ucesnici ICEED-a u Turskoj
XIII konferencija ICSEED
DMCSEE1
DMCSEE2
EUMETNET u Dubrovniku
XX Konferencije Hidrografske komisije za Mediteran i Cr...
Potpisivanje ugovora sa Hidrografskom službom Norvešk...
Sastanak u Koblencu (8-11. maj 2012.)
XI konferencija ICEED
XII konferencija ICSEED
IHO - Cestitka

Page | 1 | 2 | All