XVIII konferencija IHO u Monaku

Crna Gora je postala članica IHO (Međunarodna hidrografska organizacija)