DMCSEE1
DMCSEE Nacionalni seminar je održan u Hotelu „Crna Gora“, 3.maja 2012