IHO - V vanredna Konferencija IHO (5-10.oktobar 2014.)

U skladu sa tradicijom, tokom ceremonije
otvaranja Konferencije međunarodne hidrografske organizacije (IHO) naši predstavnici su službeno predstavili nacionalnu zastavu