Učesnici sastanka u Prizrenu

Pored direktora hidrometeoroloških zavoda, potpisivanju Memoranduma su prisustvovati i direktor projekta
„Adaptacija na klimatske promjene u upravljanju rizikom od poplava na Zapadnom Balkanu“, gospodin Gerrit Bodenbender,
koordinatori projekta sve četiri uključene zemlje, eksperti u ovoj oblasti....