Potpisivanje Memoranduma
Direktori hidrometeoroloških službi  Albanije, Crne Gore, Kosova i
Makedonije su 15.11.2016. u Prizrenu potpisali Memorandum o
razumijevanju za razmjenu podataka u slivu Bojane i Drima.