XX Konferencije Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more
Uspješnom radu Komisije je umnogome doprinijela odlična organizacija i prelijep ambijent Hotela Park u Bijeloj