Najstarija mala elektrana u Norveškoj

"Stara dama", kako je Norvežani zovu, proizvodi više energije od svih naših malih elektrana zajedno.