Domaćin Statkraft
Na hranu niko nije imao primjedbi!!!