Dobitnici zahvalnica i pohvala 1
...Marko, Biljana, Jasna, Vučko, Ivana, Milica i Zoran sa Lukom Mitrovićem, direktorom Zavoda