Saradnja UNDP i HMZCG

Ugovor o saradnji između UNDP i HMZCG potpisan je 14.decembra 2009.