Kad počne "spust" ka Kotoru ledenice vas upozore da ste na visini od blizu 900mnm.