Mađov pogled ka centru Njeguša. Nema te pojave koja mu može promaći.