Pogled od Njeguša ka Veljem kraju. Mađo kaže da ima osjetne razlike u vremenskim parametrima na udaljenosti, čini mi se, manjoj od kilometra.