Mađo je pripremio kišomjer i čeka Vidaka, treći ovogodišnji ciklon, nadajući se što obilnijem snijegu. Vjerujem da je pripemio i dovoljno drva za loženje.