Visina snijega u Cetinjskom polju se kretala oko 5cm.