No, bilo je i djelova puta na kojima je nužan bio dodatni oprez.