Barkasa BH-12 je najveće plovilo Sektora za  pomorsku meteorologiju i okeanografiju.