Uz državnu zastavu  na barkasi je istaknuta  i zastava sa znakom Hidrometeorološkog  zavoda