Napokon

Prva slika sa meteorološkog satelita stigla je u 2 do 2.