Nautičke karte crnogorskog akvatorijuma
Veliko interesovanje je samo po sebi potvrda potrebe za nautičkim kartama.