Nautičke karte crnogorskog akvatorijuma

Mr Dušan Slavnić je govorio o značaju izrade nautičkih karata.