EUMETNET u Dubrovniku

Zvanični prijem Crne Gore u EUMETNET je upriličen tokom šeste skupštine direktora nacionalnih meteoroloških službi 9. i 10. maja u Dubrovniku