Pernica
ID: 60115
Geografska širina , dužina: 42º42´58˝N , 19º22´27˝E
Nadmorska visina: 178,72 m
Opština: Kolašin
Rijeka/Jezero: Morača
Instrument: OTT - Thalimedes
Min zabilježeni vodostaj: 19 cm
Max zabilježeni vodostaj: 554 cm
Kritični vodostaj:

Grafici:

Pernica-vodostaj 12 dana
Pernica--vodostaj 24h


Pronađite stanicu na Google mapi

www.goertz-gutscheiin.com
Pođi na vrh stranice


Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

Username:

Password: