Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
11. Oct 2010.
DRR radionice

U okviru projekta DRR (Disaster Risk Reduction), koji sprovode Svjetska meteorološka organizacija i UNDP i nacionalni hidrometeorološki servisi, finansiranom od strane Evropske Komisije, organizovane su dvije značajne radionice u Sloveniji i Turskoj.

Radionica o procjeni rizika od suša
20. – 24. septembar 2010, Ljubljana, Slovenija


Osnovne teme radionice bili su podaci o sušama, njihova dostupnost, analize i mapiranje, procjena rizika od suša u sektoru poljoprivrede i modeliranje, a takođe su procijenjeni i nacionalni kapaciteti za sprovođenje ovih aktivnosti. Prezentirana je metodologija za sistematsku procjenu rizika od suša i upravaljanje prirodnim nepogodama (Systematic Inventory and Evaluation for Risk Assessment - Sierra).
Radionica je organizovana za tehničke eksperte Nacionalnih hidrometeoroloških servisa (i predstavnike sektora poljoprivrede) u zemljama jugo-istočne Evrope, koje učestvuju u projektu DRR. Radionica je obezbijedila obuku o metodologijama, alatkama i infrastrukturama za mapiranje rizika od suša, u cilju procjene rizika od suša.
Predavači su bili predstavnici SMO-a, UNDP-a, Istraživačkog centra Evropske Komisije (JRC) i UN institucija, koje se bave sušama. Predavači iz Slovenije su bili sa Biotehničkog Fakulteta, Univerziteta Nova Gorica i Agencije za zaštitu životne sredine.

Predstavnici Crne Gore: mr Sanja Pavićević, Hidrometeorološki zavod i Denisa Nurković, Sektor za vanredne situacije. Pored naših učesnika, bili su prisutni i predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Makedonije i Turske.


Radionica o procjeni rizika od poplava
27. 09. – 1. 10. 2010, Istanbul, Turska


Radionica je bila organizovana kroz 5 sesija posvećenih:
 Potrebama za podacima, kvalitetu podataka i razmjeni podataka, potrebnih za procjenu rizika od poplava
 Hidrološkim informacijama za potrebe procjene rizika
 Procjeni ranjivosti i mapiranju oblasti pod rizikom od plavljenja, UNDP pristup GRIP (Globalni program za identifikaciju rizika)
 Procjeni nacionalnih kapaciteta u procjeni rizika od poplava

Radionica je bila organizovana za tehničke eksperte Nacionalnih hidrometeoroloških servisa (i predstavnike sektora vodoprivrede) u zemljama jugo-istočne Evrope, koje učestvuju u projektu DRR.

Predstavnici Crne Gore na ovoj radionici su bili: Darko Novaković, načelnik Sektora hidrologije i Vera Andrijašević, administrator hidro-meteorološke baze podataka – Hidrometeorološki zavod, kao i predstavnik Sektora za vanredne situacije, Dragiša Ristić


Category:Aktuelnosti