Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
8. Dec 2010.
HMZCG član EUMETNET

U Krakovu, u Poljskoj, u periodu od 24-26. novembra 2010. godine, održana je V skupština članica EIG EUMETNET (Ekonomska interesna grupa EUMETNET / www.eumetnet.eu ). Tokom rada skupštine razmatralo se, između ostalog, članstvo Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore u EUMETNET stukturi.

Predstavnici 26 Nacionalnih hidrometeoroloških servisa, članica EIG EUMETNET-a su jednoglasno dale podršku pristupu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore EUMETNET.
EUMETNET obezbjeđuje okvir za organizovanje programa saradnje svojih članica u različitim poljima osnovnih meteoroloških aktivnosti, kao što su: sistemi osmatranja, obrada podataka, osnovni prognostički produkti, istraživanje i razvoj, kao i usavršavanje stručnjaka.
Kroz EUMETNET programe, članice razvijaju svoje sposobnosti u službi upravljanja životnom sredinom i monitoringu klime, kao i sposobnosti da korisnicima u cijeloj Evropi obezbijede najkvalitetnije meteorološke informacije. EUMETNET omogućava članicama da efikasnije upravljaju svojim resursima.

Mreži nacionalnih hidrometeoroloških servisa, članica EUMETNET-a (Irska, Norveška, Švedska, Finska, Estonija, Danska, Belgija, Njemačka, Estonija, Latvija, Austrija, Švajcarska, Francuska, Slovenija, Mađarska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Kipar, UK, Luksenburg, Srbija, Portugal, Španija, Holandija), na V skupštini pridružili su se nacionalni hidrometeorološki servisi Crne Gore, Makedonije i Češke.

Članstvo HMZ Crne Gore u EUMETNET-u, započeće 1. Januara 2011. godine, pod pokroviteljstvom WMO-a i UNDP-a, kroz projekat DRR (Redukcija rizika od vremenskih nepogoda).


Category:Aktuelnosti