Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
21. Dec 2010.
Akreditovana laboratorija

Akreditaciono tijelo Crne Gore, kao nacionalno akreditaciono tijelo, potvrdilo je kompetentnost Laboratorije za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha, kao funkcionalne cjeline Sektora za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha u okviru Hidrometeorološkog zavoda, zvaničnim uručivanjem akreditacije 17. decembra 2010.godine. Ovim činom akreditacije Laboratorije za prijavljeni obim akreditacije, dokazana je ispunjenost svih zahtjeva Sistema upravljanja kvalitetom i standarda MEST 17 025/2006, predviđenih za laboratorije koje se bave ispitivanjem i etaloniranjem, a koji je identičan sa ISO/IEC 17 025/2006.

U postupku koji je sprovelo ATCG, na osnovu kojeg se utvrđuje i potvrđuje ispunjenost zahtjeva prema međunarodnim standardima, konsultantska pomoć je obezbijeđena od renomirane firme AQA iz Beograda, sa kojom su preliminarni dogovori otpočeli početkom 2008. godine.

Potreba za akreditacijom Laboratorije proistekla je iz 2 osnovna razloga:
Prvi - koji se odnosi na podizanje postojećeg nivoa kvaliteta predmetnih poslova, koji se već obavljaju u skladu sa svjetskim standardima,
Drugi - činjenica da je nacionalnim zakonima u oblasti životne sredine obavezujuća implementacija Sistema kvaliteta i obezbjeđivanje statusa akreditacije.

Za nas kao referentnu državnu instituciju, akreditacija ima poseban značaj:
• mjerni podaci naše Laboratorije će postati komparabilni sa podacima svjetskih laboratorija, koje sprovode isti standard kvaliteta;
• čitav proces rada u Laboratorji će biti transparentan i kontrolisan;
• osiguraće se kontinuitet napredovanja u radu, kroz obuke i interlaboratorijske provjere;
• poboljšati kvalitet i vjerodostojnost, pouzdanost i objektivnost podataka, koji se tiču ocjene kvaliteta voda i vazduha; i na kraju, ali ne i najmanje važno,
• spriječiti zloupotreba korišćenja podataka.


Category:Aktuelnosti