Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
21. Apr 2011.
Nautička karta

U okviru šestog Sajma vode ( 20 – 22. April 2011., Jadranski sajam Budva), Hidrometeorološki zavod Crne Gore je organizovao prezentaciju „Nautičke karte akvatorije Crne Gore

Direktor Hidrometeorološkog zavoda, Luka Mitrović je kroz svoju prezentaciju upoznao prisutne goste sa prekograničnim projektom saradnje Hrvatske i Crne Gore - „Zajednička promocija i unaprijeđenje nivoa sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskom kantonu i na Crnogorskom primorju“, koji HMZ realizuje sa Hidrografskim institutom iz Splita, a koji se finansira kroz IPA fondove Evropske Unije.
Stručni saradnik u Sektoru hidrografije i okeanografije, Hidrometeorološkog zavoda, mr Dušan Slavnić, prikazao je aktivnosti sprovedene tokom izrade nautičke karte Bokokotorskog zaliva. Značaj ove karte je prije svega što pomorci po prvi put imaju pomorsku kartu u adekvatnoj razmjeri i sa adekvatnim sadržajem, koja im omogućava sigurnu plovidbu Bokokotorskim zalivom. Karta je urađena u razmjeri 1:25 000. Ovo je prva nautička karta za akvatoriju Crne Gore sa državnim simbolom – grbom Crne Gore.

Nautičku kartu Boke je moguće kupiti u Lepetanima (Sektor za hidrografiju i okeanografiju HMZ) po cijeni od 20€.
Category:Aktuelnosti