Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
6. Jun 2011.
Stanica na Medri

Stanica za uzorkovanje vazduha premještena iz Herceg Novog.

MEDPOL stanica za kvalitet vazduha je počela da radi 1993, na MS H.Novi, u saradnji nekadašnjeg Saveznog hidrometetorološkog zavoda (SHMZ) i HMZCG. U tu svrhu je donirana oprema za uzorkovanje lebdećih čestica u vazduhu, od strane Svjetske meteorološke organizacije. Program rada je usklađen sa tadašnjim MEDPOL monitoringom Faza II dio D, koji je obuhvatao imput zagađenja putem atmosfere. Program je obuhvatao sadržaj ukupnih lebdećih čestica, kvalitet padavina i teške metale u česticama i padavinama.
Višegodišnje iskustvo je nametnulo potrebu inoviranja rada stanice u pogledu programa, metodologije i lokacije. Iz tog razloga (a lokacija na Savini je promijenjena i smještena u Igalu) odlučili smo da stanicu premjestimo na reprezentativnu lokaciju, bez lokalnog uticaja.
U tu svrhu izabrana je lokacija na rtu Mendra, u krugu Svetionika, koji radi u sastavu Uprave za pomorsku sigurnost iz Bara. Dobijena je saglasnost Uprave za smještaj stanice, pa je oprema konačno postavljena i spremna za rad.
Program i metodologija uzorkovanja će biti usklađeni sa savremenim zahtjevima MEDPOL.
Category:Aktuelnosti