Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
11. Jul 2011.
Okrugli sto u Dubrovniku

U okviru IPA - prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora pod nazivom „Zajednička promocija i unapređenje nivoa sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju" u Dubrovniku je 6.7.2011. održan Okrugli sto o potencijalima prekogranične saradnje i povećanju nivoa kvaliteta usluga i sigurnosti nautičkog turizma

Okruglom stolu su prisustvovali crnogorski i hrvatski partneri u projektu (Hrvatski hidrografski institut i Sveučilište u Dubrovniku - Pomorski odjel i Hidrometeorološki zavod Crne Gore i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore) kao i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, Carinarnice Dubrovnik, Crnogorskog turističkog udruženja, Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Turističke organizacije Kotora, Marine Porto Montenegro iz Tivta kao i drugi zainteresovani.
Nakon uvodne riječi načelnika Pomorskog odjela dr.sc. Željka Kurtele, pomoćnica direktora HHI, gđa. Vinka Jurić govorila je ukratko o projektu kao i dosadašnjim ostvarenjima.
U okviru Okruglog stola održana su dva predavanja:
1. g. Mato Franković, direktor marine - ACI Dubrovnik: „Prekogranična saradnja ACI marine Dubrovnik i marina iz Crne Gore i aktuelno stanje u nautičkom turizmu“
2. g. Srđan Elaković, direktor Aurora Maris: „Dubrovnik u nautičkom turizmu na Mediteranu i užoj regiji“.

Nakon oba predavanja razvila se rasprava o brojnim temama: aktuelnom stanju u nautičkom turizmu, regulativi vezanoj uz nautički turizam, problemima vezanim uz proceduru prelaska državnih granica, potrebi vezova za megajahte, problemu udaljenosti između postojećih marina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, potrebi gradnje marina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, problemu devastacije obale, zahtjevima vezanim uz tehničku opremljenost marina i ponudi koja se pruža, kao i problemu nelegalnog čartera.
Nakon rasprave zaključeno je da se ovim problemima treba posvetiti naročita pažnja koliko je to moguće, i ovim projektom doprinijeti rješavanju.
Sve korisne informacije za nautičare, sakupit će se u turističkom vodiču za nautičare na malim i srednjim jahtama i jedrilicama i vodiču za megajahte koji će sadržavati, a biće dostupni i putem web stranice koja je u izradi:
• pregled područja: istorija, kultura, tradicija i priroda,
• slike atraktivnih i tipičnih lokacija i mjesta (priroda, arhitektura, ljudi, tradicionalni ambijent),
• informativnu kartu područja sa označenim ključnim lokacijama,
• poglavlje za svaku turističku luku i marinu sa slikama, planovima, nautičkim informacijama (broj vezova, ponuda u marini, zbrinjavanje otpada itd.), turističkom ponudom (restorani, kafići itd.), opšte servisne informacije (zdravstvene ustanove, prevoz, telekomunikacije, banke i druge finansijske usluge itd.),
• karte i opise prekograničnih ruta,
• informacije važne za pomorsku sigurnost (lučke kapetanije, prekogranični režimi, nacionalno zakonodavstvo u segmentu pomorske sigurnosti, službe za traganje i spašavanje itd.), popis dostupnih karata i nautičkih publikacija kao i institucija u kojima se mogu nabaviti (peljari, popis svjetala, tablice morskih mijena itd.)
Category:Aktuelnosti