Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
1. May 2012.
DMCSEE Nacionalni seminar

DMCSEE Nacionalni seminar će se održati u Hotelu „Crna Gora“, 3.maja 2012., sa početkom u 11h.

Hidrometeorološki zavod Crme Gore je u toku protekle dvije godine bio uključen u realizaciju projekta pod nazivom Centar za upravljanje sušom za jugoistočnu Evropu (DMCSEE). Projekat je 85% kofinansiran od strane Evropske Unije kroz program međudržavne saradnje u jugoistočnoj Evropi (JIE). Projekat je, polazeći od klimatoloških analiza i projekcija za region JIE , a imajući u vidu i nedostatak saradnje susjednih država i nedostatak integrisanog pristupa monitoringu suša, njenoj procjeni i upravljanju, okupio nadležne institucije iz 9 država regiona (Slovenije, Albanije, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Makedonije i Srbije), sa glavnim ciljem da se poboljša pripravnost na sušu, kroz izvođenje procjene rizika i uspostavljanje sistema rane najave.

Projekat DMCSEE će postići ovaj cilj, realizacijom nekoliko specifičnih ciljeva:
- pripremu regionalnog monitoringa suše, analize i produkata o ranom upozorenju;
- procjenu regionalne ranjivosti (uglavnom u poljoprivredi) na sušu;
- promociju i poboljšanje pripravnosti na sušu u državama partnerima, kroz organizovanje treninga i nacionalnih seminara.


Upravo ispunjavajući poslednji navedeni specifični cilj projekta, Hidrometeorološki zavod će organizovati Nacionalni seminar „Procjena i praćenje suše u Crnoj Gori“ sa ciljem upoznavanja državnih aktera, korisnika produkata projekta i šireg auditorijuma sa tokom projekta i postignutim rezultatima pri njegovom sprovođenju.


PRESS RELEASE
Category:Aktuelnosti