Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
9. May 2012.
Međunarodna hidrografska konferencija u Monaku

U Monaku je u periodu 23-27.aprila 2012. održana XVIII Međunarodna hidrografska konferencija.

Crna Gora, odnosno Hidrometeorološki zavod (u čijem se sastavu nalazi Sektor za hidrografiju i okeanografiju), nedavno je dobila saglasnost 2/3 članica IHO (Međunarodna hidrografska organizacija) o pristupanju i sticanju statusa punopravnog članstva. Međutim, kako je saglasnost o pristupanju došla neposredno prije početka Konferencije, nisu uspjele da se završe sve diplomatske procedure o pristupanju, stoga je Crna Gora učestvovala u svojstvu posmatrača, ali je zastava Crne Gore bila istaknuta na zgradi Međunarodne Hidrografske organizacije i u konferencijskoj dvorani, zajedno sa zastavama ostalih članica IHO.
Konferenciji u Monaku, prisustvovala je delegacija Hidrometeorološkog zavoda, direktor Luka Mitrović i saradnik u Sektoru za hidrografiju i okeanografiju, Dušan Slavnić. Prisustvo na konferenciji pružilo je mogućnost za upoznavanjem sa ulogom IHO-a u promociji i razvoju hidrografije, pomorske kartografije i sigurnosti plovidbe na globalnom nivou, kao i prilika za kontakte sa direktorima IHB i predstavnicima drugih nacionalnih hidrografskih službi.

Tokom Konferencije ostvareni su kontakti sa administracijom Kneževine Monako i Međunarodnim hidrografskim biroom (IHB); sa državama koje mogu pružiti tehničku pomoć u smislu školovanja i obuke kadra HMZ-a (SAD, Italija, Turska, Grčka…) i sa zemljama koje u sadržaju svojih pomorskih karata i nautičkih publikacija pokrivaju i teritoriju Crne Gore i koriste podatke Sektora hidrografije Crne Gore (Velika Britanija, Italija i Hrvatska).
Category:Aktuelnosti