Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
27. Nov 2012.
SEECOF-8

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u saradnji sa Svjetskom meteorološkim organizacijom, Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije i Virtuelnim centrom za klimatske promjene jugoistočne Evrope, organizuje osmu sjednicu Foruma za klimatske izglede vremena za jugoistočnu Evropu (SEECOF-8).

SEECOF-8 se održava u hotelu „Crna Gora“, u periodu od 27. do 29. novembra i okupio je predstavnike hidrometeoroloških servisa Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Gruzije, Izraela, Srbije, Makedonije, Turske, Engleske, Njemačke, Francuske, Finske i Crne Gore, koji će u toku prva dva dana formirati konsenzus o izgledima zimske sezone 2012/13 (decembar, januar, februar).
SEECOF 8 je organizovan u okviru 6 sesija:
Sesija 1 – Otvaranje SEECOF 8
Sesija 2 – Verifikacija SEECOF 6 klimatskih izgleda
Sesija 3 – Verifikacija SEECOF 7 klimatskih izgleda
Sesija 4 - Izrada klimatskih izgleda za zimu 2012/2013
Sesija 5 - Interakcija sa krajnim korisnicima
Sesija 6 – Zatvaranje SEECOF 8

U okviru Sesije 4 izradiće se klimatski izgledi za zimu 2012/2013, bazirano na ulaznim informacijama Glogalnog klimatskog centra, regionalnih klimatskih centara i eksperata zemalja jugo-istočne Evrope.

Sesija 5 ce poslužiti kao platforma za dijalog između krajnih korisnika i onih koji obezbjeđuju informacije o sezonskim izgledima vremena – Hidrometeorološkim servisima jugoistočne Evrope. Sesiji 5, koja će se održati 29.novembra, će se pridružiti predstavnici institucija i Ministarstava u Crnoj Gori, koji su korisnici sezonskih prognoza. Važnost ove sesije je u činjenici da će se diskutovati o mogućim načinima za poboljšanje strategija komunikacije između provajdera informacije i krajnih korisnika; načinima kako korisnici mogu ispravnije koristiti informacije o klimatskim izgledima i samim tim dati preporuke za buduću saradnju.

Category:Aktuelnosti