Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
31. Dec 2012.
Kvalitet vode Morače

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, uradio je vanrednu analizu kvaliteta vode rijeke Morače u petak 28.12.2012., nakon informacije o pucanju cijevi Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorica (Kolektor), kako bi se procijenio uticaj ove havarije na kvalitet vode rijeke Morače.

Mjesta uzorkovanja su bila na standardnim mjernim stanicama Zavoda, Gradski Kolektor (ispod mosta prema Nikšiću) i Grbavci. Na ovim mjernim tačkama se očekuje evidencija direktnog uticaja otpadne vode iz cijevi, koja se izliva oko 200m uzvodno i efekti samo-prečišćavanja vode duž toka nizvodno. Dodatno, mjerenja na ovim mjestima omogućila su upoređenje rezultata mjerenja, sa predhodnim analizama Zavoda. Prema važećoj Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl.l. RCG, br.27/07), voda rijeke Morače na mjerenim profilima je svrstana u A2 klasu kvaliteta, u odnosu na šta je izvršena ocjena kvaliteta vode. Uzorkovanje vode je obavljeno u periodu 10h (Kolektor) - 10.30h (Grbavci).

Izmjereni i analizirani parametri u uzorcima vode rijeke Morače su pokazali sledeće vrijednosti:
1. Boja - voda na oba mjerna profila je bila sivozelene primjetne boje, dakle bez uticaja izlivanja. Na samom mjestu havarijskog izlivanja primijećeno je znatno zamućenje vode, koje poslije 20m nestaje, zbog razblaženja.
2. T vode - na oba mjerna profila je bila relativno vrlo niska (9.4-9.5oC).
3. pH – vrijednosti kod Kolektora su bile za nijansu više, što se, s obzirom na karakter ovog parametra, može smatrati uticajem ispuštenih voda.
4. Elektroprovodljivost vode - uobičajena na oba profila, mada malo viša kod Kolektora.
5. Suspendovane materije su bile vrlo niske na oba mjesta.
6. Kiseonični parametri - u propisanoj klasi, mada je oksidabilnost bila veća kod Kolektora.
7. Nutrijenti - sadržaj nutrijenata je bio povećan, uglavnom van propisane klase (osim nitrata), kao direktna posljedica izlivanja vode. Sadržaj amonijum jona je bio značajno povećan i van A2 klase na oba profila. Kod Kolektora je bio oko 5 puta veći, nego kod Grbavaca, što ukazuje na direktni uticaj havarijskog izlivanja, s jedne strane, kao i na značajnu relaksaciju kvaliteta vode dovoljno nizvodno, sa druge. Sadržaj nitrita, koji su takođe karakteristični za uticaj komunalnih voda, je bio malo iznad A2 klase i ujednačen na oba profila. Sadržaj fosfata je bio na granici A2-A3 klase.
8. Deterdženti - sadržaj deterdženata je bio ispod granice detekcije, kao i sadržaj fenolnih materija, osim kod Kolektora, gdje je sadržaj fenola bio relativno nizak.
9. Mikrobiološki parametri - povećani i izlazili su iz propisane A2 klase, kod Kolektora, što je neposredni uticaj havarijskog izlivanja. To se odnosi na ukupne koliformne bakterije i patogene bakterije fekalnog porijekla. Kod Grbavaca je njihov sadržaj bio u granicama A2 klase.

Proticaj Morače u trenutku havarije je bio preko 3 puta veći, nego u ekstremnim ljetnim uslovima. Međutim, on pripada režimu „malih voda”, zbog izuzetne varijabilnosti ovog hidrološkog parametra. Uz ostale faktore (temperatura vode, brzina toka) ovo je bio povoljan parametar, u smislu smanjenja efekata havarijskog izlivanja vode.

Na osnovu rezultata mjerenja smatramo da uticaj havarijskog izlivanja otpadne vode na kvalitet vode rijeke Morače postoji, ali da dimenzije tog uticaja nijesu zabrinjavajuće. Međutim, saniranje cjevovoda treba obaviti što brže, kako bi efekat bio što manji.

Category:Aktuelnosti