Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
16. Apr 2013.
Informativni dan EUMETSAT-a

U Sarajevu je 4. aprila 2013. godine održan „Informativni dan EUMETSAT-a“, čiji je domaćin bio Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak sličnih, redovnih susreta nakon Budve, 2009. godine i Skoplja 2011. godine, koje je
organizovao EUMETSAT, a koji reflektuju težnju ove međuvladine institucije da održava blisku interakciju sa korisnicima u zapadnom Balkanu, koji nisu niti članice niti pridružene članice ove organizacije.
Sastanku su prisustvovali Alain Ratier, Director General EUMETSAT, delegacija EUMETSAT-a, Dimitar Ivanov, Chief Regional Office Europe, WMO i predstavnici zemlaja
korisnica : BIH (oba entiteta), Makedonija, Albanija i Crna Gora.

Predstavnici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore bili su Luka Mitrović, direktor, Sanja Pavićević, šef Grupe za satelitsku i radarsku meteorologiju i Angel Marčev, šef Grupe za numeričko modeliranje.

EUMETSAT je Evropska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita, koja se sastoji od 31 članice i pridružene članice. Misija EUMETSAT-a je dostavljanje operativnih satelitskih podataka, produkata i usluga njegovim korisnicima, danonoćno, 365 dana u godini, decenijama. Postojeći sateliti daju svoj ogroman doprinos u različitim aplikacionim poljima u oblasti meteorologije,
klime i životne sredine.

Da bi se zadovoljile rastuće potrebe korisnika satelitski programi EUMETSAT-a se planiraju dugo unaprijed i zahtijevaju strateško investiranje u nove sisteme, svakih 10-15 godina. Članice ulažu značajne investicije u satelitski osmatrački sistem, ali i maksimalno koriste benefite ovih investiranja obezbjeđujući da i zemlje, koje nisu niti članice niti pridružene članice u određenom
periodu primaju sve neophodne informacije, koje im omogućavaju razvoj kapaciteta u smislu korišćenja satelitskih podataka i proizvoda.
Category:Aktuelnosti