Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
25. Jul 2013.
Direktor IHO u Crnoj Gori

Crna Gora je putem Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju/Sektor za hidrografiju i okeanografiju ostvarila mogućnost članstva u Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (International Hydrographic Organization – IHO), obezbijeđivanjem 2/3 glasova zemalja članica IHO, dok se oficijelno prihvatanje Crne Gore kao puno-pravne članice IHO, trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri.


Inicijativa Crne Gore za članstvom, uslovila je dvodnevnu posjetu (23.-24.jul 2013.), direktora Međunarodne hidrografske organizacije, kontra-admirala Mustafe Iptesa. Gospodin Iptes se tokom svog boravka u Crnoj Gori, u odvojenim posjetama, sastao sa visokim zvaničnicima:
- Ministrom Branimirom Gvozdenovićem, Ministarstvo održivog razvoja i turizma;
- dr Ivanom Mašulovićem, pomoćnikom ministra za politiku odbrane, Ministarstvo odbrane; i
- Damirom Grbovićem, v.d.generalnim direktorom za multilateralne poslove i regionalnu saradnju, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.

Tokom sastanaka, kontra-admiral Iptes je upoznao Ministra Gvozdenovića, gospodina Mašulovića i gospodina Grbovića o ciljevima i misiji IHO-a, a prije svega sa benefitima koje zemlje članice imaju ostvarivanjem puno-pravnog članstva. Akcenat posjete je bio stavljen na ubrzavanje procedure verifikacije članstva, kroz proces potpisivanja i deponovanja instrumenta o pristupanju IHO, sjedištu IHO-a u Monaku. Resorno Ministarstvo, odnosno Ministar Gvozdenović je razumijevajući značaj IHO članstva za Crnu Goru, kao pomorske zemlje, iskazao spremnost za realizacijom procesa pristupanja.

U tehničkom dijelu posjete, održan je sastanak kontra-admirala Iptesa sa direktorom Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, gospodinom Lukom Mitrovićem i predstavnicima Sektora hidrografije i okeanografije. Tokom sastanka, gospodin Iptes je upoznat sa dosadašnjim rezultatima rada ovog Sektora, raspoloživom opremom i plovilima, kao i potrebama u procesu razvoja stručnih i tehničkih kapaciteta. Gospodin Iptes je iskazao spremnost za podrškom u školovanju kadrova Sektrora hidrografije i okeanografije u inostranstvu i sticanja međunarodnih licenci za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Ova, veoma značajna posjeta direktora IHO-a, istakla je benefite članstva Crne Gore u IHO, koji su brojni, posebno kada se uzme u obzir razvoj nautičkog turizma u Crnoj Gori, razvoj plave ekonomije, izrada elektronske navigacione karte i ostalih publikacija, koje će prije svega doprinijeti sigurnosti na moru, zaštiti životne sredine mora i upoznavanja resursa mora, kao i definisanju granica na moru.
Category:Aktuelnosti