Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
27. Sep 2013.
Regionalna radionica

Regionalna radionica o hidrološkim prognozama i uticajima klimatskih promjena na vodne resurse, organizovana je u Hotelu Maestral (Budva) od 24. do 27. oktobra 2013. od strane Norveškog direktorata za vodne resurse i energiju (NVE), Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZS) i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS), uz finansijsku podršku Vlade Norveške.

Radionicu je otvorila državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Daliborka Pejović, direktor ZHMS – Luka Mitrović i predstavnici Vlade Norveške i NVE-a.
Osnovni cilj radionice je bio da ojača regionalnu saradnju u regionu, sa akcentom na jačanje kapaciteta nacionalnih hidormeteoroloških službi na Balkanu, da se bolje suočavaju sa sve većim zahtjevima korisnika i potrebama za meteorološkim i hidrološkim podacima, pravovremenim i pouzdanim upozorenjima na poplave i da što bolje razumiju moguće negativne uticaje, koje klimatske promjene imaju na vodne resurse u regionu.
Radionica je bila organizovana u okviru tri teme, koje su bile praćene prezentacijama zemalja u regionu na datu temu.
Tema 1. Sakupljanje hidroloških podataka i informacioni sistemi upravljanja podacima – trenutno stanje i strategije za modernizaciju u cilju poboljšanja upozorenja i prognoza poplava.
Tema 2. Hidrološki sistemi prognoza u regionu Balkana: stanje, tekuća pitanja i prospekti za budućnost.
Tema 3. Uticaji klimatskih promjena na režime vodotokova i vodne resurse.
Radionica je okupila oko 40 učesnika iz zemalja regiona (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Makedonija i Crna Gora) i eminentnih predavača iz Norveške, Italije, Francuske, Danske, Švedske, Njmačke i Engleske, kao i predstavnike Svjetske meteorološke organizacije i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.


Više informacija >>>
Category:Aktuelnosti