Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
14. Nov 2013.
Saradnja sa Hidrografskom službom Norveške

Direktor PRIMAR-a, kao zastupnik Hidrografske službe Norveške, Hans Christoffer Lauritzen i direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Luka Mitrović, potpisali su Ugovor o saradnji ove dvije institucije, u oblasti hidrografije.

Važnost ovog Ugovora leži prije svega u činjenici da je Norveška Hidrografska služba operator PIMAR ENC servisa, tj.servisa elektronskih navigacionih karata, koji uključuje i RENC-regionalni koordinacioni centar elektronskih navigacionih karata.
Prvi konktretni koraci saradnje će se realizovati u tekućoj godini. Naime, ZHMS će u skorom periodu dobiti softver za produkciju elektronskih navigacionih karata (ENK), sa pratećom obukom. Nakon produkcije prve ENK za crnogorsko primorje, ona će biti proslijeđena RENC-u, kao regionalnom centru ENK i samim tim će biti dostupna svim brodovima koji plove širom svijeta, a posebno onima koji uplovljavaju u crnogorski dio Jadranskog mora. Produkcija ENK-a će biti u skladu sa standardima Međunarodne hidrografske organizacije i Međunarodne pomorske organizacije, a ZHMS će ispuniti jednu od obaveza koje imaju hidrografske službe jedne zemlje, produkcija elektronskih navigacionih karata.
Category:Aktuelnosti