Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
2. Mar 2014.
Svjetski dan voda

22.mart 2014.
„Voda i energija“

Voda i energija su blisko povezane i međuzavisne. Proizvodnja i prenos energije zahtijeva korišćenje vodnih resursa, posebno za hidroelektrane, nuklearne i termalne izvore energije. Nasuprot tome, oko 80% globalno proizvedene energije se koristi za pumpanje, tretiranje i transportovanje vode do različitih potrošača.
U 2014. godini UN Sistem, u bliskoj saradnji sa svojim članicama i drugim relevantnim akterima, skreće pažnju na vezu voda-energija, obraćajući pažnju na nejednakost, posebno za onu milijardu ljudi koji žive u nehigijenskim naseljima i siromašnim ruralnim oblastima, preživljavaju bez pristupa sigurnoj vodi za piće, odgovarajućoj sanitaciji, dovoljnoj količini hrane i energetskih usluga. Takođe, ima za cilj da olakša razvoj politika i unakrsnih okvira, koji povezuju ministarstva i različite sektore, vodeći ka putu energetske sigurnosti i održivog korišćenje voda u zelenoj ekonomiji. Posebna pažnja će biti posvećena identifikaciji najboljih praksi, koje mogu učiniti vezu voda-energija-efikasna„zelena industrija“, stvarnom.
Ciljevi Svjetskog dana voda 2014.
• Podizanje svijesti o međusobnim vezama između vode i energije
• Doprinos političkom dijalogu, koji se fokusira na širok spektar pitanja vezanih za odnos između vode i energije
• Pokaže kroz studije slučaja donosiocima odluka u sektoru energije i oblasti voda, da integralni pristup i rješenja pitanja voda-energija, mogu imati velike ekonomske i socijalne uticaje
• Identifikovati političke formulacije i pitanja razvojnih kapaciteta u kojima UN sistem, a posebno UN-vode i UN-energija, mogu dati značajan doprinos
• Identifikovati ključne aktere u odnosu voda-energija i aktivno ih uključiti u budući razvoj veze voda-energija
• Relevantni doprinos post -2015 diskusijama o vezi voda-energija.
Category:Aktuelnosti