Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
3. Apr 2014.
Plenarno zasijedanje IPCC-a

U periodu od 25-29. marta 2014. godine u Jokohami, Japan, održano je 10. Zasijedanje Radne grupe 2 zadužene za pitanja adaptacije na klimatske promjene i ugroženosti u okviru Međuvladinog panela za klimatske promjene (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) i 38. Plenarno zasijedanje Međuvladinog panela za klimatske promjene.

Ovom važnom događaju, koji je bio propraćen značajnom pažnjom medija iz čitavog svijeta, prisustvovalo je 270 delegata iz 115 zemalja, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija i organizacija koje imaju status posmatrača. Crnu Goru na ovom skupu u svojstvu delegata predstavljala je magistar fizike Sanja Pavićević, šef grupe za satelitsku i radarsku meteorologiju u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.
Tokom petodnevnog sastanka, delegati su razmatrali dokumenta koja su predstavljala doprinos Radne grupe 2 najnovijem, Petom Izvještaju Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, tzv. AR5. Tematski detaljno obrađene, zvanične prezentacije koordinatora timova vodećih autora ovog Izvještaja pomogle su delegatima u Jokohami da razmotre različita poglavlja i teme Rezimea za donosioce odluka. Na kraju sastanka, Radna grupa 2 je odobrila pomenuti Rezime za donosioce odluka i prihvatila osnovni izvještaj, uključujući i Tehnički rezime i anekse.
Na osnovu zaključaka koji je Radna grupa 2 donijela tokom petodnevnog rada u Jokohami, na kraju je na 38. Plenarnom zasijedanju Međuvladinog panela o klimatskim promjenama formalno usvojen njen doprinos Petom izvještaju. Usvojeni dokumenti mogu se naći na internet stranici Međuvladinog panela o klimatskim promjenama: http://ipcc.ch.
Ovaj izvještaj RGII je drugi u seriji od ukupno četiri dijela AR5. On se nastavlja na odobreni Izvještaj o doprinosu Radne grupe I zaduženom za fizičku-naučnu osnovu klimatskih promjena, koji je usvojen u septembru 2013. godine. U ciklusu parcijalnih izvještaja koji predstavljaju temelj budućeg finalnog Sinteznog Petog izvještaja Međuvladinog panela o klimatskim promjenama na ovaj izvještaj se nastavlja dio koji će se obrađivati narednih dana, od 7-11. aprila, u Berlinu, na sastanku Radne grupe III panela koji je zadužen za pronalaženje i elaboraciju opcija za tzv. mitigaciju, odnosno ublažavanje klimatskih promjena.
Sintezni izvještaj sve tri radne grupe Međuvladinog panela o klimatskim promjenama će biti razmatran na panelu u oktobru 2014. godine, u Kopenhagenu. Kao cjelina, AR5 ima za cilj da pruži naučnu podlogu globalnoj politici klimatskih promjena, uključujući novi međunarodni dogovor o klimatskim promjenama, koji se očekuje da bude usvojen od članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) u Parizu 2015. godine.
Izvještaj jasno pokazuje da su, prema ogromnoj većini ocijenjene naučne literature, uticaji klimatskih promjena uglavnom negativni, i da će se oni samo pogoršati porastom klimatskih promjena, pogađajući gradove, ekosisteme i vrste, ljudsko zdravlje, proizvodnju hrane… Ovo znači da će “porastom” klimatskih promjena biti pogođeno gotovo sve na našoj planeti.
Vrijeme će pokazati dostignuća ovog svjetskog dokumenta. Ono što se sada može reći, a predstavlja mišljenje naučnog dijela svijeta, je to da je možda najizraženija karakteristika Izvještaja Radne grupe 2, koja se bavila pitanjima adaptacije i ugroženosti, u odnosu na prethodne izvještaje ta da Izvještaj ove radne grupe smješta klimatske promjene na mnogo dominantnije i značajnije mjesto u odnosu na druge stresore, koji podstiču ugroženost i povećavaju izloženost rizicima na različitim nivoima i u različitim obimima.
Takođe, naglašava ulogu siromaštva, nesigurnosti u proizvodnji hrane, nedostaka adekvatne infrastrukture, erozije, gustine naseljenosti, urbanizacije, sukoba, i drugih sličnih faktora ugroženosti, koji su ključni za procjenu uticaja klimatskih promjena. Ovaj multidimenzionalan karakter je ono što rizik čini ozbiljnijim, ali i ono što čini put ka smanjenju ugroženosti očiglednijim. To u osnovi predstavlja put održivog razvoja koji je neupitan.
Category:Aktuelnosti