Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
23. Jun 2014.
Svjetski dan hidrografije

Na prijedlog Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) iz 2005. godine, na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija, donošenjem rezolucije A/60/30, prihvaćeno je da se 21. jun svake godine obilježava kao Svjetski dan hidrografije (WHD).

Od 2007. godine Međunarodna hidrografska organizacija i njezine punopravne članice brojnim aktivnostima obilježavaju taj dan, radi informisanja šire javnosti o važnosti hidrografije u svakodnevnom životu. Crna Gora je kroz Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (Sektor hidrografije), postala članica IHO-a 3. decembra 2013.godine.
Ovogodišnji Svjetski dan hidrografije obilježava se na temu „Hidrografija – mnogo više od same pomorske karte“.
Pomorci su već dugo svjesni suštinske uloge koju imaju nacionalne hidrografske službe u produkovanju pomorskih karata. Ono što je najvjerovatnije manje poznato je da hidrografija ima mnogo drugih korisnika, koji su van oblasti plovidbe: zaštita priobalja, predviđanje kretanja polutanata, identifikovanje oblasti povoljnih za iskoristivost obnovljive energije mora, kao što su talasi i generisanje talasa, pomoć u operacijama spašavanja na moru, određivanje granica na moru, priprema infrastrukture u lukama, itd. Sve ove primjene se oslanjaju na disciplinama i ekspertizama pokrivenim hidrografijom.
Kroz hidrografska istraživanja, sprovedena u skladu sa ektremno rigoroznim standardima i obezbjeđenjem referentnih podataka, dobijenih iz tih mjerenja za istraživanja marinskog ekosistema i obalnih područja (dubina, struja, karakteristika vodenih masa, prirode morskog dna), javna uprava, industrija, razni korisnici mora, imaju pristup kvalitetnim hidrografskim podacima, daleko naprednijim od onih koji su bili na raspolaganju krajem prošlog vijeka, a sve u cilju da se ispune zahtjevi različitih aktivnosti koje se sprovode ili se planiraju, na ili pod morem.
Hidrografija nije samo pitanje pomorskih karata!
Category:Aktuelnosti